Pomiary elektroenergetyczne

godnie z Normą PN-IEC 60364-6-61 oraz Ustawą Prawo Budowlane pełne przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej należy wykonywać nie rzadziej niż 5 lat.

Zalecane czasokresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych:

Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rezystancji izolacji instalacji
1. O wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
2. Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100% nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
5. Gorące o temperaturze powietrza ponad 35 oC nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
6. Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) nie rzadziej niż co 5 lat ie rzadziej niż co 1 rok
8. Zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat


Zakres przeprowadzanych pomiarów odbiorczych i okresowych:
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
 • Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie ciągłości uziemienia i małych rezystancji
 • Badanie rezystancji izolacji
 • Badanie stanu instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia
Dodatkowo wykonujemy również pomiary:
 1. Termowizja instalacji elektrycznej za pomocą kamer termowizyjnych - Termowizja
 2. Pomiary wielkości elektrycznych przy pomocy analizatora:
  • Moc czynna
  • Moc bierna indukcyjna
  • Moc bierna pojemnościowa
  • Energia czynna
  • Energia bierna
  • Współczynnik mocy
  • Harmoniczne napięć i prądów
  • Napięcie
  • Prąd
  • Rejestracja danych
  • Graficzna prezentacja wyników

* Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Badania pomontażowe i uruchomienie obwodów
sprawdź szczegóły »

* Projektowanie
Wykonywanie projektów dla Ciebie
sprawdź szczegóły »

* Termowizja
Chcesz sprawdzić jakość wykonania ocieplenia budynku, instalacji elektrycznej...? Ta usługa jest właśnie dla Ciebie!
sprawdź szczegóły »
Słowa kluczowe: NEW ENERGY - Rozwiązania dla Ciebie, energetyka, kalkulacje energetyczne, audyt elektryczny
o firmie kontakt
NEWENERGY 2012 ©

Polityka prywatności i plików cookies